FYSISK TRÄNING UNDER CANCERBEHANDLING

Phys-Can studien

Övergripande om Phys-Can

Phys-Can (Physical training and Cancer) är en multicenterstudie som bedrivs vid Uppsala universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet. Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilken effekt fysisk aktivitet och träning har på cancerrelaterad trötthet (fatigue) och livskvalité under tiden man får sin onkologiska behandling.

  • Deltagare berättar om träningen

  • Hur är det att delta i träningen?

  • Instruktör Ingrid Demmelmaier berättar om träningen

  • Professor Karin Nordin beskriver Phys-Canstudien