Forskare i Phys-Can

Sverige

Karin Nordin, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Ansvarig forskare för Phys-Can

Sussanne Börjeson, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet. Ansvarig för studiens genomförande i Linköping

Maria Hellbom, fil dr i vårdvetenskap vid Lunds universitet och Katarina Sjövall, med dr i vårdvetenskap vid Lunds universitet. Ansvariga för studiens genomförande i Lund

Birgitta Johansson, docent i vårdvetenskap vid Uppsala universitet

Ingrid Demmelmaier, docent i fysioterapi vid Uppsala universitet. Projektkoordinator

Helena Igelström, med dr vid Uppsala Universitet

Peter Nygren, professor i onkologi vid Uppsala universitet

Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi vid Uppsala universitet

Hannah Brooke, postdoc Uppsala universitet

Karianne Vassbakk Brovold, postdoc Uppsala universitet

Doktorander

Anne-Sophie Mazzoni, Uppsala universitet

Anna Henriksson, Uppsala universitet

Anna-Karin Ax, Linköpings universitet

Ann Christin Helgesen Björke, Universitet i Agder, Kristiansand, Norge

Tim Schauer, Köpenhamns universitet, Danmark

Internationella forskare

Sveinung Berntsen, professor i idrottsvetenskap vid Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge

Truls Raastad, professor vid Idrottshögskolan i Oslo, Norge

Neil K. Aaronson, professor vid Netherlands Cancer Institute och University of Amsterdam, Netherlands

Laurien Buffart, med dr vid VU University medical center, Amsterdam, Netherlands

Galina Velikova, professor i onkology, University of Leeds, United Kingdom

Senast uppdaterad: 2021-02-05